Voda, voděnka,...aneb obnova kulturně-historických prvků v centrech obcí Mikroregionu Podchřibí

Nositel projektu: 
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí
Obec: 
Skalka u Kyjova
Celková částka: 
681 644 Kč
Výše dotace: 
613 479 Kč
Rok zahájení: 
2008
Rok ukončení: 
2009
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
1
Fiche: 
6. Kulturní dědictví a duchovní odkaz - poklady gener