Vrbasovo muzeum ve Ždánicích

Nositel projektu: 
Město Ždánice
Obec: 
Ždánice
Celková částka: 
449 644 Kč
Výše dotace: 
359 715 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Projekt řeší vybavení muzea technickým zařízením k aktivnímu zapojení náštěvníka do expozic a tím intenzivnější a zábavnější předávání informací. Dále řeší eliminaci vzdušné vlhkosti výstavních prostor pořízením el. topných konvektorů a odvlhčovače, vybudování zpevněné plochy před vstupem do muzea, vybavení depozitáře policovými regály a pořízení figurín pro instalaci dobových krojů.