Vybavení cukrářské provozovny v Těmicích

Nositel projektu: 
Jana Náplavová
Obec: 
Těmice
Celková částka: 
282 000 Kč
Výše dotace: 
126 900 Kč
Rok zahájení: 
2021
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
14. Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků

Předmětem projektu a žádosti o dotaci je zakoupení vybavení v podobě pekařské pece a s ní souvisejícího vybavení, lednice, dále zhotovní nové kuchyňské linky do cukrářské provozovny v Těmicích. Nová kuchyňská linka vč. profesionální pekařské pece, lednice bude žadatelce nápomocna při vykonávání jejího podnikání, bez něhož by jinak tato činnost nebyla možná. Dále bude zakoupena myčka a mobilní klimatizace. Profesionální zařízení zvýší kvalitu výsledných produktů. Nová myčka ušetří čas, který můžu investovat do výroby. Mobilní klimatizace pomůže k uchovávání čerstvosti produktů a usnadní práci s krémy a dalšími surovinami náchylnými na teplotu.