Vybavení kulturního domu v Moravanech

Nositel projektu: 
Obec Moravany
Obec: 
Moravany
Celková částka: 
490 000 Kč
Výše dotace: 
392 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu budou do kulturního domu v Moravanech, který je využíván pro konání různých kulturních a společenských akcích v obci, pořízeny stoly v počtu 8 kusů a židle v počtu 150 kusů. Nové stoly a židle jsou nutné pro doplnění stávajícího nevhodného vybavení a zlepšení reprezentativnosti prostor kulturního domu. Výsledkem projektu bude pořízené vybavení do kulturního domu v Moravanech v podobě nových stolů a židlí, které budou lépe vyhovovat potřebám při konání různých kulturních a společenských akcích v obci a zároveň zlepší reprezentativnost prostor kulturního domu. Díky projektu dojde k posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím a bude celkově zkvalitněno zázemí pro aktivity společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vazby.