Vybavení pro kulturní a spolkové aktivity

Nositel projektu: 
Obec Vřesovice
Obec: 
Vřesovice
Celková částka: 
123 219 Kč
Výše dotace: 
98 575 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro kulturní a spolkové aktivity v obci Vřesovice. Bude se jednat o party stan a 10 kusů pivních setů. Díky pořízení tohoto vybavení do svého vlastnictví nebude muset vynakládat prostředky na půjčování a díky dostupnosti se zvýší také efektivita využití vybavení. Díky možnosti využití tohoto vybavení bude také podporována činnost zájmových spolků a organizací v obci.