Vybavení provozovny na zpracování ovoce

Nositel projektu: 
Ze sadu s.r.o.
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
219 343 Kč
Výše dotace: 
40 937 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Rodinná farma Ze Sadu s.r.o. se zabývá zpracováním ovoce. Až do teď bylo krájení, dělení, krouhání a celková příprava ovoce před sušením prováděna ručně, bez větší mechanizace. Marmeláda/džem byla doposud připravována v bežně dostupné gastro nádobě na elektrickém/plynovém sporáku. Kapacitně však není možné takto připravovat větší množství marmelády/džemu a současně dodržet veškeré zásady kvality.

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení provozovny pro zpracování ovoce. Jedná se o kráječ ovoce a automatický kotel na marmeládu. Nákupem tohoto strojového vybavení je možné zefektivnit práci, která byla prováděna převážně ručně. Zmechanizováním prací můžeme docílit vyšší produktivity v kratším čase, při dodržní stejných zásad kvality.