Vybavení skautského střediska Kyjov

Nositel projektu: 
Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s.
Obec: 
Svatobořice-Mistřín
Celková částka: 
272 600 Kč
Výše dotace: 
218 080 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je obnovit část materiálního vybavení základen skautského střediska, které žadatel používá pro pořádání schůzek, výprav a táborů. Zejména se bude jednat obnovu vybavení na tábory, vytvoření kuchyňského koutu v klubovně Svatobořice-Mistřín a pořízení výukových figurín na výcvik první pomoci a nafukovacích kanoí.