Vybavení velkého sálu pohostinství v Sobůlkách

Nositel projektu: 
Obec Sobůlky
Obec: 
Sobůlky
Celková částka: 
355 000 Kč
Výše dotace: 
284 000 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2023
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
8
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

V rámci projektu bude do zrekonstruovaných prostor velkého sálu pohostinství v Sobůlkách pořízeno vybavení pro možnost pořádání menších kulturních a společenských akcí. Jedná o obecní prostor (sál) pro konání spolkových a kulturních aktivit. Z vybavení do velkého sálu budou pořízeny stoly v počtu 25 kusů a židle v počtu 120 kusů. Výsledkem projektu bude pořízené vybavení pro velký sál pohostinství v obci Sobůlky v podobě stolů a židlí pro možnost pořádání menších akcí, které nevyžadují velký prostor kulturně-sportovně vzdělávacího centra. Díky projektu dojde k posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím a bude celkově zkvalitněno zázemí pro aktivity společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vazby.