Vybudování učebny chemie a fyziky v ZŠ Archlebov

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola Archlebov, příspěvková organizace
Obec: 
Archlebov
Celková částka: 
1 218 669 Kč
Výše dotace: 
1 157 736 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Cílem projektu je vybudování odborné učebny chemie a fyziky pro rozvoj kompetencí RVP ZV v oblasti Člověk a příroda a klíčové kompetence IROP Přírodní vědy, prostřednictvím stavebních úprav, vybavením daných prostor odpovídajícím moderním nábytkem a výukovými pomůckami. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti, jež spočívá ve stavebních úpravách prostor školy pro vznik bezbariérového WC a v pořízení schodolezu.