Výměna oken na Kulturním domu ve Bzenci

Nositel projektu: 
Město Bzenec
Obec: 
Bzenec
Celková částka: 
294 238 Kč
Výše dotace: 
220 678 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2015
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic