Vyrobené s klidem, přímo k lidem

Rok projektu: 
2020

v reakci na situaci v regionu jsme rozjeli projekt spolupráce s MAS Slavkovské bojiště a MAS Strážnicko z Programu rozvoje venkova. Společný projekt je zaměřen na podporu lokální ekonomiky, místní produkce a na pomoc podnikatelskému sektoru. Už delší dobu jsme uvažovali o pomoci místním producentům a o udělení „prestiže“ výrobkům pocházejícím z regionu z malého podniku.

Projekt pod názvem Vyrobené s klidem, přímo k lidem směřuje ke vzniku dvou regionálních značek BRNĚNSKO a SLOVÁCKO. Na území Jihomoravského kraje vzniknou dvě nové značky, které budou zahrnovat území 8 MAS (MAS Slavkovské bojiště, MAS Brána Vysočiny, MAS Brána Brněnska, MAS Bobrava, MAS Podbrněnsko, Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Strážnicko a MAS Jižní Slovácko).

Nejprve proběhlo několik neformálních diskuzí s výrobci, ještě před podáním projektu. Následně začátkem roku 2021 jsme uspořádali online veřejné projednání regionální značky. V březnu roku 2021 byla vyhlášena první výzva k předkládání žádostí o značku SLOVÁCKO regionální produkt. Vyvrcholením pak byl Velký trh farmářských a regionálních produktů v Kyjově. Ten proběhl v sobotu 4. 9. 2021 a setkal se s velkým úspěchem jak u prodejců, tak u návštěvníků. Součástí programu bylo i představení značky a slavnostní předání certifikátů novým držitelům v našem území.

Společným výstupem projektu všech tří MAS je brožura představující nejzajímavější místní producenty a produkty a samozřejmě i držitele nově vzniklých značek.

 Projektu je poskytována finanní podpora od EU.