Výrobní a skladovací hala - stavební úprava na parc.604

Nositel projektu: 
Štěpán Maňák
Obec: 
Žádovice
Celková částka: 
990 000 Kč
Výše dotace: 
495 000 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským pro