Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Výsadby v obcích Kyjovského Slovácka

Svatobořice Mistřín - hruška, moruše

Výsadba stromů v obci Svatobořice-Mistřín proběhla dne 15. 9. 2016. Do výsadby stromů před základní školou se s vervou zapojili žáci prvního stupně místní školy. Starosta obce Ing. Miroslav Veselý společně s paní starostkou Ing. Bc. Annou Hubáčkovou, která projekt společně s Kyjovským Slováckem v pohybu iniciovali, dětem povykládali o důležitosti stromů v krajině a jejich velkém množství funkcí pro flórů a faunu. Pak se šlo sázet. Děti s nadšením pozorovaly, jak pan starosta s panem ředitelem školy Mgr. Zbyňkem Maškem  dávají stromy do připravené půdy. Obrovský zájem dětí vyvstal s možností podílet se na udusání hlíny u zasazeného stromu, což si chtěl vyzkoušet každý žák. Celou výsadbovou akci doprovázela příjemná nálada a děti se prakticky poučily, jak sázení stromů má správně vypadat.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/svatoborice-mistrin-vysadbova-akce-s-zaky-zs

 

Šardice - hrušeň, jabloň

Dnes 15. 9. 2016 jsme se také zúčastnili výsadby ovocných stromů v Šardicích. Po úvodním přivítání a povídání o důležitosti stromů paní starostky Blaženy Galiové a paní starostky Ing. Bc. Anny Hubáčkové se přešlo k samotnému sázení. Jeden strom si zasadily děti na zahradě u školky a druhý na školní zahradě. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak chtěli mít všechny děti zásluhu na sázení stromů. Děti z MŠ se chopily svých malých lopatek a každý z nich přidal ruku k dílu. Žáci třetí třídy u stromu zazpívali a poté proběhl u nich ve třídě hodinový výukový program zaměřený na povídání o funkci stromů. Ten si pro děti připravila naše manažerka Hana Horňáková. Výukový program byl proložen písničkami o přírodě, stromech a vodě. Bylo vidět, že naše kolegyně děti svým povídáním velmi zaujala a ty se aktivně do dění zapojovaly.

      

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem:http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/sardice-vysadbova-akce-s-zaky-zs-ms

 

Milotice - hrušeň, třešeň

Ve čtvrtek 15.9.2016 v odpoledních hodinách za pomoci pana místostarosty a paní učitelky zasadily děti z MŠ Milotice na okraji obce hrušeň. Udusávaly a přihazovaly hlínu, hrabaly a přitom novému stromečku zpívaly. Všechny přiložily ruce k dílu. Nakonec slíbily, že se budou o stromeček starat a budou mu pravidelně na vycházkách chodit zpívat, aby mu nebylo samotnému smutno. Pan místostarosta si povzdechl,  že by takových stromů potřebovali vysázet ještě alespoň čtyřicet. Doufáme, že mu jeho přání pomůžeme splnit.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace/v-miloticich-sadili-predskolacci

 

Vacenovice - moruše, lípa

Na 15. 9. 2016 byla naplánována výsadba i v obci Vacenovice. Starostka obce Ing. Jana Bačíková, MBA se akce chopila s grácií a stromy sázely jak děti z mateřské školky, tak žáci školy základní. Obě skupinky dětí měly pro přihlížející připravený bohatý program. Děti z MŠ zazpívaly několik hezky připravených písniček a pomohly zasadit strom svými malými lopatičkami. Žáci školy základní si před výsadbou zahráli i venkovní hry a společně s jejich učitelkami měli nachystány své výtvarné práce, několik básniček, písničku. Všechny děti si po krásně připraveném programu chtěli přihodit lopatku hlíny na právě zasazený strom do země. Akci přihlíželo i velké množství rodičů a místních obyvatel, kterým se nabitý program podle ohlasů velmi líbil.

 

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace/vacenovice-male-lopatky-i-velka-lopata-v-akci

 

Ždánice - lípa, lípa

Za slunečného pátečního dne 16. 9. 2016 proběhla výsadba dvou stromů v obci Ždánice. Stromy žáci základní školy sázeli v areálu koupaliště za účasti pana starosty  MUDr. Vladimíra Okáče, paní starostky Ing. Bc. Anny Hubáčkové a na zdárný průběh dohlížel i pan ředitel základní školy Mgr. František Markus. Žáci se dozvěděli informace o významu stromů pro krajinu, životní prostředí a je samotné a poté si sami stromy do připravené půdy zasadily. Samozřejmě jsme nezapomněli zvěčnit všechny sázející u jejich nově vysazeného stromu.

     

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ve-zdanicich-sazeli-zaci-na-koupalisti

 

Ježov - moruše, lípa

Dne 16. 9. 2016 sázeli stromky v areálu základní školy žáci a pedagogičtí pracovníci v obci Ježov. Výsadbové akce se účastnil také starosta Mgr. Ladislav Pantlík. Žáci si půdu sami přichytali a pod vedením svých pedagogů společně stromy zasadili.

 

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-jezov

 

Bukovany - hruška, švestka

Stylové rozloučení s létem proběhlo dnes v poslední letní den přímo v pravé poledne v Bukovanech. Za pomoci paní starostky Bc. Jany Šimečkové a Ing. Bc. Anny Hubáčkové si šest prvňáčků zasadilo svůj ovocný strom s cedulkou se svým jménem. Dokonce i nemocná prvňačka Michalka má zasazený svůj strom, zastoupil ji její kamarád. Všechny děti se chopily lopatek a aktivně se zapojily do sázení. Aby se stromům v Bukovanech líbilo, připravili si žáci básničky a písničky a každému vysazenému stromečku zazpívali. Prvňáčci také slíbili, že na stromy dohlédnou a budou je chodit zalévat.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/rozlouceni-s-letem-v-bukovanech-sazenim-stromku-pro-prvnacky

 

Ratíškovice - třešeň, třešeň

Výsadba v obci Ratíškovice proběhla v mateřské školce U Jezérka, na pozemku zahrady školky. Svou návštěvou nás u výsadby poctila i RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a zemědělství v JMK.  Děti byly s lopatičkami řádně nachystány, a proto se neotálelo a šlo se hned sázet. Zasazené stromky nakonec dostaly i svoji cedulku a děti byly spokojené, že si mohly zasadit svůj vlastní strom.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-ratiskovice

 

Dambořice - moruše, lípa

Výsadba v obci Dambořice proběhla dne 21. 9. 2016 v ranních hodinách. Jeden strom si zasadili žáci základní školy, kteří nám ukázali i svoji školní zahradu a povykládali nám, k jakým účelům zahradu využívají. Druhý strom pilně jako včelky pomohly zasadit děti z mateřské školy. Pomáhali paní starostce nést lopatu a i sami přihazovali hlínu na zasazený strom. Celou akci nám v obci pomohl zorganizovat pan starosta obce Ing. Zbyněk Pastyřík.

 

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-damborice

 

Násedlovice - moruše, moruše

V obci Násedlovice byly děti z mateřské školky na zasazení stromů řádně přichystány. Na výsadbu dne 21. 9. 2016 přišly v zástěrkách, které si sami ušily, s kyblíčky plnými vody na zalévání a malými lopatičkami. Stromečky pomohly zasadit do hlíny a pak si společně zazpívali písničku, která pochází z výukového programu naší Haničky, a tím nás také moc potěšily. Akci nám v obci Násedlovice pomohla zorganizovat paní starostka Vlasta Mokrá.

    

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-nasedlovice

 

Stavěšice - třešeň, lípa

Výsadba v obci Stavěšice se konala u místní čistírny odpadních vod dne 21. 9. 2016. Za podpory pana starosty Antonína Kozáka se nám podařilo zasadit stromy do krásné okolní krajiny. Největší práci však odvedly naše Hanička a paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková, které ukázaly, že by se ani v zemědělském odvětví určitě neztratily.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem:http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-stavesice

 

Vlkoš - lípa, lípa

Výsadba v obci Vlkoš proběhla v ranních hodinách dne 22. 9. 2016. Stromečky se sázely za mateřskou školkou a děti předem vyzdobily i okolí místa sázení. Za podpory svých učitelek stromečkům zarecitovaly básničky a zazpívaly písničku a poté pomohly stromy zasadit do země a pořádně je zalít. Akci nám v obci pomohl zorganizovat pan starosta Milan Sluka.

 

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-vlkos

 

Strážovice - hrušeň, třešeň

Dne 23. 9. 2016 proběhla výsadba stromů v obci Strážovice. Žáci základní školy společně s panem starostou Petrem Markusem se se sešli za areálem fotbalového hřiště. Děti se dozvěděly něco málo o funkcích stromů pro krajinu a poté pomohly zasadit oba stromy do připravené půdy. Zúčastněným jsme také věnovali semínka trav, které mohou společně zase při některé z dalších akcí zasadit.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/informace/vysadba-v-obci-strazovice

 

Vracov - lípa, lípa

Výsadba v obci Vracov proběhla dne 22. 9. 2016. Jedna z lip byla v obci vysazena u Kostela sv. Vavřince, druhá stojí u místního hřbitova.  Oba stromy zaujaly čestné místo u důležitých pietních míst a pomohou k ozelenění intravilánu obce.  

   

 

Bohuslavice u Kyjova

Dne 26. 9. 2016 jsme zakončili výsadby sázením stromů v obci Bohuslavice u Kyjova. Stromy jsme zasadili společně s dětmi mateřské školy na jejich zahrádce. Děti si připravily pro stromečky básničky a písničku. Poté je aktivně pomohly zalít a zaspat hlínou. Závěrem děti slíbily, že budou chodit stromy zalévat a budou se o ně dále starat.

     

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-bohuslavice-u-kyjova

 

Věteřov

V pátek 16.9.2016 v dopoledních hodinách proběhla výsadba stromů v obci Věteřov. Výsadby se zúčastnila paní starostka Mgr. Hana Kolaříková společně s dětmi z MŠ Věteřov a jejich učitelkami. Lípa i moruše byly vysázeny v obecních parcích poblíž Kostela sv. Cyrila a Metoděje. Děti si přinesly potřebné nářadí a dostatek vody na zalití a s velkou chutí se pustily do práce. A aby se na všechny jen tak nezapomnělo, vhodily děti při sázení lípy do připravené jámy pamětní láhev se jmény všech zúčastněných. Nakonec děti slíbily, že budou stromečky zalévat a kontrolovat, jak rostou.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-v-obci-veterov

 

Ostrovánky

Velká výsadbová akce  se odehrála v obci Ostrovánky. Myšlenka obnovit třešňovou alej nad obcí začala nabývat konkrétní podobu na podzim roku 2015. Celá akce byla pojata jako rodinná výsadba, kdy si mohla každá rodina či jednotlivec vysadit svůj stromek, označit si jej a jak doufáme, i o něj pečovat. Občané tak vysadili 40 různých druhů třešňových stromků. Nakonec se sešla téměř čtvrtina obyvatel obce všech věkových kategorií k vysazení mladých stromů na obecním pozemku za obcí.  V současné době údržbu aleje zajišťuje obec. Jsme rádi, že se převážná většina stromků ujala. Nejvíce nás potěšilo zapojení naší mladé generace a tak věříme, že jednou budou s hrdostí na svůj vlastnoručně zasazený strom vzpomínat.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/ostrovanky-sazeni-stromu

 

Skoronice

V obci Skoronice proběhla výsadba stromů v rámci Noci s Andersenem. Děti s paní knihovnicí a dospělými pomocníky zasadily Strom pohádkovník a pohádkovou třešinku.

 

 

Bzenec

Výsadba v městě Bzenci proběhla dne 22.9.2016. Za podpory Služeb města Bzence byly stromy vysazeny v areálu mateřské školy.Vůně lipového květu a sladké plody moruše dětem v budoucnu jistě zpříjemní pobyt na čerstvém vzduchu.

   

 

Moravany

V Moravanech sadily moruše děti ze Základní školy a Mateřské školy v Moravanech.  U stromů si i zazpívaly a společným dílem se jim povedlo oba stromy zasadit.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/moravany-fotografie-vysadeb

 

Domanín

Oba stromy byly vysazeny dopoledne 16.9. 2016 v zahradě naší ZŠ za účasti dětí ZŠ, MŠ, pedagogického sboru a představitelů obce. Dětem byl vysvětlen důvod výsadby, postup při sázení stromů a následně děti přiložily ruce k dílu - zalévaly a dusaly hlínu kolem stromků. Celá akce se všem moc líbila.

 

 

Uhřice

Výsadba dvou stromů, hrušně a lípy proběhla také v obci Uhřice.

   

 

Vřesovice

Výsadba v obci v obci Vřesovice proběhla za pomoci místních dětí. Děti si společně zasadily moruši a lípu.

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vresovice-vysadba

 

Želetice

V obci Želetice vysadily stromy ihned po rozvozu. Jeden strom je zasazen v zahradě vedle muzea, druhý vedle cyklostezky, kde je v plánu v budoucnu stromů vysadit daleko více.

    

 

Žarošice

V obci Žarošice sázeli stromy žáci základní školy za pomoci pana ředitele a pana starosty. 

   

Více fotografií z akce můžete nalézt pod následujícím odkazem: http://www.kyjovske-slovacko.com/cs/vysadba-zarosice

 

Dražůvky

Výsadba stromů proběhla i v obci Dažůvky u místního hřbitova.

   

 

Labuty

Výsadba stromu v obci Labuty proběhla dne 14. 10. 2016. Pan starosta Milan Hrkalík přivítal všechny přítomné a seznámil je s projektem Stromy s pamětí. Pak uprostřed obce v parčíku proběhla výsadba lípy. Druhý strom třešeň byla nasazena u hlavní polní cesty do Haldy. Výsadby se kromě pana starosty zúčastnilo i několikobčanů. Všechny zahříval výborný svařák.