Výšivkou proti zubu času

Nositel projektu: 
Osvětová beseda Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
225 060 Kč
Výše dotace: 
180 048 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je udržování lidových tradic, podpora foklorní a kulturní spolkové činnosti a zachování hmotné lidové kultury (kroje, výšivka, ornament). Předmětem projektu je zakoupení šicího a vyšívacího stroje pomocí něhož by si žadatel opravoval dožívající a poškozené krojové součásti s vyšívanými slováckými ornamenty a vyšívání nových krojových součástí pro nová dramatická pásma v rámci kulturní činnosti Osvětové besedy a pro místní folklorní spolky i jednotlivce, podílející se na kulturních akcích obce Ratíškovice. Výsledkem projektu bude šicí a vyšívací stroj, včetně softwaru, scaneru a notebooku.