Výstavnictví - brána kráse a kumštu otevřená

Nositel projektu: 
Osvětová beseda Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
235 950 Kč
Výše dotace: 
188 760 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Výsledkem projektu budce nákup výstavních figurín, výstavních vitrín a závěsného výstavního systému, který bude zakoupen s cílem podpory prezentace umělecké tvorby a  především zachování hmotné lidové kultury Kyjovského Slovácka. Zakoupením těchto věcí žadatel zkvalitní možnosti při výstavách nejen osvětové besedy, ale i pro ostatních spolky obce. Bude zde vytvořen kvalitní servis pro pořádání výstav. Nákupem těchto výstavních prvků žadatel podpoří materiálně-technické vybavení sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví, dalším přínosem tohoto nákupu je podpora zájmových a spolkových kulturních aktivit, podpora budování, rekonstrukce a materiálně technického vybavení budov a prostor pro setkávání, podpora materiálně technického zázemí budov a areálů sloužících pro pořádání kulturních akcí a zachování a obnovy tradic, lidových zvyků.