Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov , z.ú. včetně krizového lůžka

Nositel projektu: 
Kroku Kyjov, z.ú.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
4 494 451 Kč
Výše dotace: 
4 269 728 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
3
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Organizace Krok Kyjov, z. ú. v regionu funguje již více jak 20 let a mimo jiné služby se zabývá i léčením lidí z drogové závislosti a poskytováním následné péče.

Projekt se zabývá právě řešením nedostatečného zázemí pro poskytování následné péče klientům. Díky dotaci dochází k výstavbě budovy, kde pod jednou střechou probíhá jak ambulantní péče klientů tedy individuální i skupinové terapie a další, tak i podporované bydlení (krizové lůžko pro cílové skupiny, které se ocitli v krizi, která může ohrožovat jejich abstinenci). Díky těmto krokům se zvyšuje kvalita poskytované služby a její dostupnost. Dále se předpokládá, že povede ke snadnějšímu začlenění klientů do běžného života. Sloučení ambulantní péče i podporovaného bydlení pod jednu střechu dopomáhá i k tomu, že pracovník sociální služby se stále pohybuje v areálu, kde se nachází klienti a nenavštěvuje je tedy pouze při kontrolách, ale stává se běžnou součástí jejich života. Může být častěji nápomocen. V nové budově na podporovaném bydlení klienti žijí ve vyhovujících podmínkách, mají dostatek soukromí a vyhovující i hygienické zázemí. Klientům se dostává většího pocitu bezpečí, jistoty a stability. To vše se odráží i na výsledcích léčby a konečném vyléčení klienta.