Z pokolení na pokolení

Nositel projektu: 
obec Ratíškovice
Obec: 
Ratíškovice
Celková částka: 
369 000 Kč
Výše dotace: 
369 000 Kč
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků