Za kulturou do mikroregionu

Nositel projektu: 
Mikroregion Nový Dvůr
Celková částka: 
703 000 Kč
Výše dotace: 
703 000 Kč
Typ organizace: 
Mikroregion
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
2