Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Za projekty CLLD na Kyjovské Slovácko

Ve dnech 9. - 11. března 2018 se na našem území uskutečnila exkurze s názvem: "Za projekty CLLD na Kyjovské Slovácko". Protože máme v území co ukázat, naplánovali jsme pro účastníky následující program:

Pátek 9. března:

  • Ekocentrum Šardice – prohlídka ekocentra, projekty zaměřené na opatření v krajině, zrealizovaná opatření financovaná PRV
  • MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se představuje, projekty na environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zkušenosti MAS s projekty PRV, diskuze
  • Vinné sklepy Skalák - společenský večer s Cimbálovou muzikou

Sobota 10. března:

  • prezentace Programu rozvoje venkova 2014-2020
  • prezentace zkušeností společnosti Skalák s dotačními možnostmi PRV
  • exkurze v obci Ratíškovice – kompostárna, projekt Operačního programu životní prostředí
  • exkurze v obci Ratíškovice – ovocná alej, škola Pohody, zkušenosti s realizovanými projekty z PRV
  • Vlkoš, pozemkové úpravy v obci – zkušenosti z realizace PRV
  • Vinné sklepy Skalák - večerní program

Exkurze se účastnili členové Místní akční skupiny Střední Polabí a Celostátní sítě pro venkov.

Fotografie z exkurze v Ekocentru Šardice: