Zahrádka Hanáckého Slovácka - rozšíření výstavních expozic Muzea obce Žarošice

Nositel projektu: 
Obec Žarošice
Obec: 
Žarošice
Celková částka: 
213 371 Kč
Výše dotace: 
170 618 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Prvořadným výstupem projektu je vytvoření nové expozice v Muzeu obce Žarošice, která naváže na stávající expozice a přispěje k vytvoření komplexního obrazu místní historie a lidové kultury. Expozice zahrádky Hanáckého Slovácka uchová obraz tradiční lidové zahrádky pro budoucí generace. Tato nová expozice je navržena v souladu s aktuálními odbornými poznatky týkajícími se tvorby muzejních expozic a reaguje na potřeby návštěvníků. Zahrnuje naučné herní prvky, zapojení návštěvníků do tvorby expozice i vytvoření ploch k sezení, které expozici zpřístupní osobám vyššího věku, se sníženou pohyblivostí i rodinám s malými dětmi. Realizace projektu tedy povede k rozvoji Muzea obce Žarošice, uchování významné části lidových tradic pro další generace, včlenění moderních didaktických prvků do expozice a tím i zvýšení celkové atraktivity muzea a dále ke zpřístupnění muzea různým skupinám návštěvníků. Současně projekt povede k vedlejšímu přínosu v podobě zvýšení kvality veřejného prostranství před muzeem a tedy i celkové kvality života v obci a také se stane prostředkem ekologické výchovy.