Zahrádkáři podporují spolkovou činnost

Nositel projektu: 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domanín
Obec: 
Domanín
Celková částka: 
990 823 Kč
Výše dotace: 
792 658 Kč
Rok zahájení: 
2022
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
7
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Cílem projektu je rekonstrukce zahrádkářského domu v Domaníně k využití pro spolkovou činnost. Jedná se zejména o tyto stavební práce: sepnutí obvodového zdiva táhly, realizace nových podlah a obkladů stěn sádrokartonem v klubovně a nových vstupních dveří, realizace nových podlah, nového dřevěného stropu a obkladů stěn v kuchyňce a sociálním zázemí, realizace vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně jímky na vyvážení, realizace nových rozvodů elektro včetně nového topení elektrickými přímotopy. Výsledkem projektu bude uvedení objektu z nevyužitelného do provozuschopného stavu. Dojde k odstranění statických poruch na budově, k výraznému zlepšení stavu budovy, hygienických podmínek, estetického vzhledu a využití pro spolkovou činnost. Vznikne tímto důstojné místo pro setkávání členů spolku a rozvoj činnosti spolku.