Základní infrastruktura víceúčelového areálu

Nositel projektu: 
Sbor dobrovolných hasičů, Vacenovice
Obec: 
Vacenovice
Celková částka: 
498 540 Kč
Výše dotace: 
448 686 Kč
Rok zahájení: 
2010
Rok ukončení: 
2011
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
3
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic