Zápisy z Výběrových komisí

Zápis k 1. Výzvě IROP        Zápis k 2. Výzvě OPZ        Zápis k 3. Výzvě OPŽP

Zápis k 3. Výzvě IROP        Zápis k 3. Výzvě OPZ

Zápis k 4. Výzvě IROP        Zápis k 4. Výzvě OPZ 

Zápis k 5. Výzvě IROP        Zápis k 6. Výzvě OPZ

Zápis k 8. Výzvě IROP        Zápis k 7. Výzvě OPZ

                                         Zápis k 8. Výzvě OPZ

                                         Zápis k 10. Výzvě OPZ

                                         Zápis k 11. Výzvě OPZ   

                                         Zápis k 12. Výzvě OPZ