Zařízení pro zpracování sena

Nositel projektu: 
Pavel prokeš
Obec: 
Moravany
Celková částka: 
600 765 Kč
Výše dotace: 
246 930 Kč
Rok zahájení: 
2018
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
10. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě

Žadatel Pavel Prokeš je zemědělský podnikatel, podniká v rostlinné výrobě, a to v údržbě travnatých ploch, kdy vlastní 10 ha luk a pastvin, z toho 4 ha vojtěšky. Z pícnin na těchto pozemcích produkuje seno, které do teď využíval pro vlastní potřebu a krmení daňků. Produkci sena chtěl však rozšířit a uvádět ho ve formě balíků sena na trh konečným spotřebitelům, chovatelům koní a ovcí. Pro rozšíření výroby byla potřeba pořídit patřičné vybavení.

V rámci projektu bylo pořízeno několik strojů a zařízení pro zpracování sena z pícnin, konkrétně se jedná o čelní diskovou sekačku, paprskový shrnovač a obraceč, lis na seno a luční smyky a brány pro údržbu luk po zimě.