Závěr roku, jak se patří

Nositel projektu: 
obec Domanín
Obec: 
Domanín
Celková částka: 
500 000 Kč
Výše dotace: 
500 000 Kč
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
LEADER+
Výzva č.: 
1
Fiche: 
3. Zakládání a rozvoj mikropodniků