Zkvalitnění poskytování sociálních služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o.

Nositel projektu: 
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
2 992 437 Kč
Výše dotace: 
2 842 815 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
3
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Centrum sociálních služeb v Kyjově podáním žádosti o dotaci reaguje na stále se zvyšující poptávku po sociálních službách v regionu a nutnosti zvýšit i kvalitu poskytovaných služeb.

Pro zvýšení efektivity práce a kvality služeb bylo potřeba doplnit chybějící specifické kompenzační pomůcky, dále materiální i technické zázemí pro poskytování jak pečovatelské služby, tak i chod denního stacionáře. V denním stacionáři tedy díky dotaci proběhla rekonstrukce koupelny, pořízení nábytku a kompenzačních pomůcek. Dále byl pořízen i automobil pro přepravu osob se sníženou schopností pohyblivosti a pro zajištění rychlé a včasné pečovatelské péče v případě dojíždění za klienty. 

Všechny tyto kroky zvyšují kvalitu života uživatelů sociálních služeb. Pomáhají nejen jim, ale i rodinným příslušníkům (domácím pečujícím) odlehčit z každodenních starostí.