Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Změna SCLLD březen 2019

Změna: Na základě výzvy IROP došlo k přepočtu alokací na jednotlivá opatření strategie. Vzhledem k tomu, že máme v současnosti vyhlášeno 6 výzev IROP na celé alokace stanovené v rozpočtu, byly provedeny úpravy pouze u těch opatření, která nebyla vyhlášena a to 3.2.1.1 (odebráno 1.569.807,- Kč); 3.2.1.2 (odebráno 950.000 Kč); a 3.4.1.1. (odebráno 950.000,- Kč). 

Důvod: Vzhledem k průtahům při schvalování interních postupů jsme na konci roku 2018 a začátkem roku 2019 vyhlásili 6 výzev na plné alokace dle původního rozpočtu, v současné době máme vyhlášeny výzvy na opatření 5.1.1.1; 5.2.1.1; 2.3.1.1; 5.3.1.1, proto došlo ke krácení pouze u tří opatření. Krácení bylo provedeno na základě konzultací s potenciálními žadateli s přihlédnutím na zásobník projektů MAS.