Informace

Tady najdete různé dopňující informace:

Změna SCLLD březen 2020

Změna: 1. ZRUŠENÍ FICHE OPR.1.2.1.1 SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH; PRV ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 1., PÍSMENO C)
2. ZRUŠENÍ FICHE OPR.2.2.2.1 LESNÍ TEMATICKÉ STEZKY; PRV ČLÁNEK 25)
3. DOPLNĚNÍ NOVÉ FICHE OPR.4.2.1.1 OBEC - MÍSTO PRO OBČANY; PRV ČLÁNEK 20)
4. Doplnění principu pro určení preferenčních kritérií OPR 2.1.1.1 a OPR 2.2.1.1
5. PŘESUN ALOKACÍ V ROZPOČTU PRV
6. PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV - opravy indikátorů
7. PŘESUN ALOKACÍ V ROZPOČTU IROP - konkrétně viz příloha s názvem: "03_revizeISg_MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s._Tabulka-financnich-planu-SCLLD", (součástí změny je i odstranění opatření OPR.3.4.1.1; OPR.5.3.1.1)
8. Změny v  Programovém rámci IROP - konkrétně viz příloha s názvem: "03_revizeISg_MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s._Programový rámec IROP", (součástí změny je i odstranění opatření OPR.3.4.1.1; OPR.5.3.1.1)
9. Úprava hodnot indikátorů IROP - konkrétně opatření: OPR.2.3.1.1; OPR.5.1.1.1; OPR.5.2.1.1 ; OPR.3.4.1.1; OPR.5.3.1.1; K úpravě hodnot indikátorů u  OPR.3.4.1.1; OPR.5.3.1.1 došlo v důsledku odstranění těchto opatření;
10. PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ - OPR 2.3.1.3; OPR 5.2.3.1 (doplnění cílových skupin a aktivit, oprávnění žadatelé)

Důvod: Změny vychází ze střednědobé evaluace SCLLD schválené Valnou hromadou dne: 21.11.2019
1. ZRUŠENÍ FICHE OPR.1.2.1.1 SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH; PRV ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 1., PÍSMENO C)
Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3. Výzvy PRV dne 11. 5. 2018. MAS neobdržela žádný projekt. V rámci aktualizace strategie MAS přidala programový rámec OPŽP. MAS v rámci příloh dodala prohlášení, že v zájmu zamezení překryvům mezi Programovým rámcem PRV a OPŽP se MAS zavazuje zajistit, že:
-    MAS v roce 2019 a následujících letech již tuto Fichi nezařadí do žádné Výzvy MAS,
-    v rámci změn Programového rámce PRV Strategie CLLD navazujících na střednědobou evaluaci Strategie CLLD upraví  MAS finanční plán tak, aby již neumožnoval zařazení této Fiche do dalších Výzev MAS.
2. Zrušení Fiche OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky; PRV Článek 25) Odůvodnění: Fiche byla vyhlášena v rámci 3. Výzvy PRV dne 11. 5. 2018 a v rámci 4. Výzvy PRV dne 13. 5. 2019.MAS neobdržela žádný projekt.
3. Doplnění nové Fiche OPR.4.2.1.1 Obec - místo pro občany; PRV Článek 20
Odůvodnění: Ke změnám došlo na základě střednědobé evaluace a zjištěných problémů, které jsou identifikované už ve strategie, bohužel nebylo možné je řešit v rámci jednotlivých Operačních programů.
4. Doplněněný princip pro určení preferenčních kritérií umožní přesnější zaměření projektů na opatření daných fichí a opatření.

Na uvedené změny navazuje logicky i změna finančního plánu a indikátorů.
Co se týká IROP změny vycházejí také ze střednědobé evaluace a s potřeby území. Na to navazuje i změna rozpočtu, kdy se nevyčerpané prostředky převádějí do opatření, kde bude ještě vyhlašována výzva. Na to navazuje i změna, která se týká indikátorů.