Zvýšení bezpečnosti na ul. Vrchlického - Kyjov

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
4 787 423 Kč
Výše dotace: 
4 548 052 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
8
Fiche: 
19. Zvyšování bezpečnosti dopravy

Město Kyjov se rozhodlo pomocí dotace zrekonstruovat chodníky podél obou stran místní komunikace v ulici Vrchlického v Kyjově.  Rekonstrukce chodníků zahrnuje i instalaci nového veřejného osvětlení a zřízení míst pro přecházení.

Tímto krokem město rozšiřuje stávající síť bezpečných tras pěší dopravy ve městě,což může mít také vliv na motivování většího počtu obyvatel města k využití pěší dopravy k cestě do práce či školy.