Zvýšení efektivity provozu

Nositel projektu: 
Leona Šebestová
Obec: 
Skalka
Celková částka: 
1 194 548 Kč
Výše dotace: 
493 615 Kč
Rok zahájení: 
2017
Rok ukončení: 
2018
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
1
Fiche: 
11. Zemědělské podnikání - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekt paní Šebestové je zaměřen na hmotné investice do malého vinařství. Technologické vybavení vinařství  neumožňovalo ekonomicky výhodnou produkci vín vyšší kvality a zajištění náročných požadavků na hygienu potravin.

Rozšíření výroby o nové technologie  (stacionární zařízení, chladič vody)  přispívá ke zlepšení a zkvalitnění celého výrobního procesu a ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu.