Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Vlkoš

Nositel projektu: 
Základní škola a Mateřská škola MUDr. K. A. Macháčka, Vlkoš, příspěvková organizace
Obec: 
Vlkoš
Celková částka: 
2 000 000 Kč
Výše dotace: 
1 900 000 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Příspěvková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Vlkoš, a to prostřednictvím realizace modernizace multimediální učebny a vnitřní konektivity a pořízením schodolezu. Realizace projektu bude spočívat ve vybavení učebny a drobných stavebních úprav, zajištění konektivity a úpravy venkovního prostranství.