Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben

Nositel projektu: 
Město Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
3 953 948 Kč
Výše dotace: 
3 756 250 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2022
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
10
Fiche: 
23. Vzdělávání a celoživotní učení