Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Rok projektu: 
2018

Projekt "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" se zabývá aktuálním tématem, tedy snižováním dopadů klimatických změn v území a to prostřednictvím výsadby zeleně. Projekt funguje pod vedením úřadu Dolnorakouské vlády a je financován Evropskou unií prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Jihomoravský kraj dále spolupracuje s MAS, v jejichž území jsou realizovány praktické semináře na výše zmíněná témata. Tyto semináře budou probíhat ve třech kolech a svým účastníkům nabídnou praktické informace, jakým způsobem zeleň v krajině funguje, jaké jsou vhodné způsoby výsadby a co taková výsadba obnáší a v neposlední řadě poukáží na možnosti čerpání finančních prostředků ať už z evropských, národních či krajských zdrojů.

V dubnu roku 2018 bylo zahájeno první kolo seminářů. Na výkladu se podílí jak odborníci z akademické sféry (prof. Dr. Ing. Boris Krška, Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.), tak odborníci z praxe (Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Michal Pochop).

Společnou část prezentace (informace o projektu, možnosti financování, pasporty) naleznete zde (zip; 1,5 MB).

Dílčí části pro jednotlivé MAS pak zde:

 • MAS Bobrava teoretická část zde (pdf; 8,7 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Boskovicko teoretická část zde (pdf; 7,5 MB), praktická část zde (pdf; 8,4 MB)
 • MAS Brána Brněnska teoretická část zde (pdf; 8,4 MB), praktická část zde (pdf; 10,4 MB)
 • MAS Brána Vysočiny teoretická část zde (pdf; 8,3 MB), praktická část zde (pdf; 9,2 MB)
 • MAS Dolní Morava teoretická část zde (pdf; 7,7 MB), praktická část zde (pdf; 11,5 MB)
 • MAS Hrušovansko teoretická část zde (pdf; 8,4 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Hustopečsko teoretická část zde (pdf; 7,8 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Kyjovské Slovácko teoretická část zde (pdf; 8,2 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS LVA teoretická část zde (pdf; 7,7 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)
 • MAS Mikulovsko teoretická část zde (pdf; 7,8 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Moravský kras teoretická část zde (pdf; 6,3 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)
 • MAS Partnerství venkova teoretická část zde (pdf; 6,5 MB), praktická část zde (pdf; 8,1 MB)
 • MAS Podbrněnsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 8,8 MB)
 • MAS Slavkovské bojiště teoretická část zde (pdf; 8,2 MB), praktická část zde (pdf; 9,8 MB)
 • MAS Strážnicko teoretická část zde (pdf; 8,1 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Vyškovsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 8,8 MB)
 • MAS Znojemské vinařství teoretická část zde (pdf; 8,1 MB), praktická část zde (pdf; 9,7 MB)
 • MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovsko teoretická část zde (pdf; 7,6 MB), praktická část zde (pdf; 10,0 MB)

V listopadu 2018 pokračuje projekt "Klimatická zeleň" 2. kolem seminářů, které jsou tentokrát zaměřeny především na praktické informace k výsadbě. Na obsahové stránce seminářů se podílejí jak experti z oblasti projekční tvorby (Ing. Jitka Schneiderová, Ing. Jana Janíková), tak specialisté především z oblasti samotné výsadby a údržby zeleně (prof. Dr. Ing. Boris Krška, Bc. Dominik Grohmann). Hlavními body seminářů jsou:

 • projekční tvorba při výsadbě, 
 • vhodné druhy zeleně v daných klimatických podmínkách, 
 • výběr vhodné lokality pro výsadbu,
 • vhodné typy sadebního materiálu pro danou lokalitu,
 • příklady dobré praxe a mnoho dalších tipů a rad.

Prezentace ze 2. kola seminářůnaleznete zde (7z; 12,1 MB), standarty pro výsadbu dřevin zde (7z; 11,4 MB).