Adaptace na klimatickou změnu a podpora biodiverzity

Nositel projektu: 
PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.
Obec: 
Šardice
Celková částka: 
318 132 Kč
Výše dotace: 
256 680 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2019
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
3
Fiche: 
9. Vzdělávání a získávání dovedností

Spolek pro přírodu a myslivost podporuje různorodost zemědělských a lesnických aktivit, které napomáhaji trvalé udržitelnosti a zvyšují biodiverzitu živočišných a rostlinných druhů v krajině.

Cílem projektu je přispění k zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji v rámci konkurenceschopného zemědělství.

Projekt řeší odborné vzdělávání zvyšující kvalifikaci pracovníků zaměřené na adaptaci zemědělské krajiny na klimatickou změnu a současně obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti agroekosystémů s cílem dosažení zemědělství vysoké přírodní hodnoty a kvalitního stavu krajiny.