Akce ekoporadny

Akce pořádané v r. 2011

Den Země 2011

Den Země proběhl dne 19. 4. 2011 na Masarykově náměstí, přilehlém parkovišti a malém lesíku. Hlavním organizátorem byla Ekoporadna Kyjovského Slovácka.

Program akce byl ve znamení lesa, včelek a kamenů, dále byl zaměřen na naše ekologické chování v přírodě a k životnímu prostředí. Děti si mohly nejen pobavit při soutěžích, ale také se vzdělávat při prezentacích ve stáncích spolupořadatelů. Měly možnost vyrobit si v dílničkách něco na památku (malování na kamínky, výrobky z hlíny...), něco se přiučit na naučné stezce nebo si rozšířit znalosti o životě zvířat v kyjovském lese. Čekaly je ochutnávky různých druhů medů a čajů ve venkovní čajovně.

Spolupořadatelé : o.s. KROK, Domov Horizont, ZO Včelaři Kyjov, město Kyjov, firma ASEKOL a firma EKOR s.r.o.

Součástí oslav bylo promítání filmů s ekologickou tématikou a přednáška "Stromy a my". V předstihu byla otevřena výstava fotografií "S fotografy na procházce Kyjovskem" v Galerii ve škole doplněná výtvarnými pracemi dětí.

Děti měly možnost:

 • shlédnout divadelní představení o.s. Krok
 • vidět country tance klientů Domova Horizont
 • soutěžit s firmou ASEKOL
 • prohlédnout si svozovou techniku firmy EKOR s.r.o.
 • projít naučnou stezkou (soutěže)
 • poslechnout si povídání o životě v lesích Kyjovska (shozy zvěře, odlitky stop)
 • vyzkoušet si vlastnoručně malování na kamínky, výrobky z hlíny
 • ochutnat med přímo u ukázkového úlu

 

Výstava " S fotografy na procházce Kyjovskem"

Ve pátek 25. 3. 2011 proběhla v Galerii ve škole na ZŠ J.A. Komenského Kyjov vernisáž výstavy "S fotografy na procházce Kyjovskem". Krásné fotografie amatérských fotografů V. Kellnerové, J. Dufka, F. Uhlera, Mgr. F. Lukla a V. Rajsigla doplnily výtvarné práce žáků školy. Výstavu uspořádala Ekoporadna Kyjovského Slovácka ve spolupráci se ZŠ J.A. Komenského, akce byla podpořena z grantu Jihomoravského  kraje a města Kyjov. Výstava potrvá do 29. dubna 2011.

 

Akce v r. 2009

Den Země 2009

22. dubna jsme pořádali oslavy Dne Země. V městském parku jsme pro děti připravili zábavné soutěže, v loutkovém sále Domu kultury jsme promítali filmy s ekologickou tématikou a před Domem kultury jsme nabízeli informační letáky o zdravém životním stylu. Pro zájemce jsme poskytovali informace o projektu Zelená úsporám. Součástí akce byla i prezentace zdravých potravin firmy Zdravíčko a přednáška Karla Šimečka o ptactvu v našem regionu.

Vítání ptačího zpěvu 2009

Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou jsme v časných ranních hodinách 26. dubna uspořádali výlet do okolí Kyjova. Uprostřed přírody jsme poslouchali zpěv ptáků a učili se rozpoznávat jednotlivé druhy opeřenců, vše v doprovodu ornitologa Karla Šimečka.

 

Den bez aut

U příležitosti Evropského týdne mobility (16. - 22.9.) a Dne bez aut (22.9.) jsme pro žáky 2. a 3. tříd základních škol uspořádali ovětový program, jehož hlavním tématem byla doprava.  Formou pohybových her, povídání a dramatických cvičení si děti mohly uvědomit, proč jezdíme autem, kdy je auto náš přítel a kdy nepřítel, mohly se přenést do času budoucího, kdy budou vystupovat jako starostové obcí, vědečtí výzkumníci, výrobci aut či lidé s dobrým srdcem. Lektorem byl Mgr. Petr Kubala.

Norsko ze severu na jih

Přednáška ornitologa Karla Šimečka, který se svými kamarády v červnu letošního roku tři týdny cestoval přírodou Norska. Zajímavé povídání bylo doplněno spoustou fotografií. Přednáška se uskutečnila 26. 11. 2009 ve spolupráci s Městskou knihovnou.

 

Akce v r. 2008

Den Země 2008

V Domě kultury jsme promítali filmy s ekologickou tématikou. Diváci si mohli sami vybrat z bohaté nabídky filmů.

Před Domem kultury byly stánky s prodejem biopotravin.

V městském parku si zájemci z řad žáků a studentů prošli naučnou stezkou a odpovídali na otázky prověřující jejich znalosti o přírodě. V závěru čekala všechny účastníky sladká odměna.

Na počest Dne Země zasadil místostarosta Antonín Kuchař lípu u hřbitova v Boršově. Lípu sadily i děti ze základní školy Dr. Joklíka na školní zahradě.

 

Akce v r. 2007

 1. Přednáška „Jíme zdravě“ – spojeno s ochutnávkou – 8. 3. 2007, obecní úřad Vlkoš
 2. Osvěta a zapojení mládeže do projektu – 8. 6. 2007, Čajové patro Kyjov
 3. Přednáška „Zelené úřadování“ – 17. 5. 2007, MěÚ Kyjov
 4. Májový Den Země – 9. 5. 2007, Kyjov
 5. Spoluúčast na Dni dětí pořádaném Městem Kyjov 3. 6. 2007, Kyjov
 6. „S hravostí k čistotě a radosti“ – úklid vlkošského lesa „Chrást“ za spolupráce obce Vlkoš a Terapeutickou komunitou „KROK“ – 15. 7. 2007, Vlkoš
 7. Přednáška „Zpětný odběr elektrozařízení v regionu“ – 31. 7. 2007, MěÚ Kyjov
 8. „Z Lovčic až k Jordánku“ – výprava pro maminky s dětmi do o.s. Jordánek – 23. 8. 2007, Lovčice
 9. Výstava „Příroda Kyjovského Slovácka“ – 10.-21. 9. 2007, Galerie pod schody Kyjov
 10. Přednáška „Příroda Kyjovského Slovácka II“ – 21. 9. 2007, MKS Kyjov
 11. „Den Bez Aut – zapojení se do mezinárodní kampaně – 22. 9. 2007, Kyjov
 12. Přednáška „Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“ – 25. 10. 2007, Městská knihovna Kyjov

FOTO ARCHIV: