Cesta krajinou mikroregionu Podchřibí - inventář

Nositel projektu: 
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí
Obec: 
Kelčany
Celková částka: 
1 360 133 Kč
Výše dotace: 
737 054 Kč
Rok zahájení: 
2020
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Program rozvoje venkova
Výzva č.: 
5
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic

Předmětem projektu je vytvoření funkční tématické a naučné stezky zaměřené na krajinu mikroregionu Podchřibí. Dojde k umístění několika prvků mobiliáře v podobě vyhlídek, lávek a odpočívek na stezku zvanou Cesta krajinou mikroregionu Podchřibí. Bude se jednat o jednoduché dřevěné posezení v podobě stolu a dvou lavic v počátečním bodě stezky u kříže na okraji lesa Chrást v katastru obce Kelčany, druhým prvkem je molo s posezením a výhledem na upravený a revitalizovaný trojúhelník soutoku potoků Hruškovice a Moštěnky také v katastru Kelčan. Dalším prvkem na cestě bude architektonický prvek v podobě vyhlídky nad vinicemi na pomezí katastrů obcí Hýsly a Žádovice. Následovat budou troje přírodní schůdky jako vyhlídky nad obcemi Hýsly, Skalka a Labuty. Dojde k úpravě zeleně kolem jednotlivých prvků a jejich propojení úpravou prostupnosti mezi jednotlivými zastaveními bude provedeno zaměstnanci jednotlivých obcí. Výsledkem projektu budou nové prvky mobiliáře na cestě krajinou mikroregionu Podchřibí, které pozvednou úroveň stezky, zvýší turistickou atraktivitu nejen stezky, ale celého mikroregionu. Na jednotlivá zastavení bude umístěn edukativní obsah o místní krajině, stezka tak dostane i naučný rozměr.