Charita Kyjov - stavební úpravy kanceláře Občanské poradny

Nositel projektu: 
Charita Kyjov
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 836 273 Kč
Výše dotace: 
1 744 459 Kč
Rok zahájení: 
2015
Rok ukončení: 
2020
Typ organizace: 
Nezisková organizace
Název programu: 
Integrovaný regionální operační program
Výzva č.: 
3
Fiche: 
20. Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní rozvoj

Občanská poradna je jednou ze služeb, kterou Charita Kyjov poskytuje. Cílem poradny je klientovi pomoci hledat řešení v jeho nepříznivé životní situaci.

Tato služba však byla občanům až do teď poskytována v nevyhovujících prostorech bez potřebného zázemí. Kontaktní místnost pro klienty nemá vlastní čekárnu. Klienti čekají na chodbě, kudy prochází nejen zaměstnanci ale i další návštěvníci charity. Klienti tak ztrácejí pocit anonymity, soukromí a bezpečí při řešení svých problémů.Tato nekomfortní situace klientů se ale změní díky poskytnuté dotaci. Charita Kyjov zrekonstruuje a vybaví nové prostory, které již budou disponovat i vlastní čekárnou. Oddělením Občanské poradny od provozu charity se značně zvýší anonymita a soukromí v poskytování sociální služby.