Elegantní vzhled kulturního domu v Ostrovánkách

Nositel projektu: 
Obec Ostrovánky
Obec: 
Ostrovánky
Celková částka: 
252 237 Kč
Výše dotace: 
227 013 Kč
Rok zahájení: 
2013
Rok ukončení: 
2014
Typ organizace: 
Obec
Název programu: 
Leader 2007-2013
Výzva č.: 
6
Fiche: 
5. Obec - místo pro občany, obnova a rozvoj vesnic