Farma Krok, sociální podnik, s.r.o.

Nositel projektu: 
Farma Krok, sociální podnik, s.r.o.
Obec: 
Kyjov
Celková částka: 
1 999 620 Kč
Výše dotace: 
1 699 677 Kč
Rok zahájení: 
2019
Rok ukončení: 
2021
Typ organizace: 
Podnikatelský subjekt
Název programu: 
Operační program Zaměstnanost
Výzva č.: 
3
Fiche: 
26. Sociální podnikání - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

V regionu vznikl sociální podnik Farma Krok, jehož předmětem činnosti je ekologická revitalizace krajiny.

Tento podnik si klade za cíl zaměstnání a pomoc osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám po výkonu trestu či po návratu z institucionálního zařízení. Těmto lidem je poskytnuta smysluplná práce, vzdělání, uplatnění na trhu práce a možnost zařazení do běžného života. 

Náplní práce pro zamšstnance sociálního podniku je především péče o krajinu - kosení, vyřezávání a kácení dřevin, o zvířata - stádo koz a ovcí, ale i oprava a údržba nástrojů a další. Péče o zvířtta nepočká, a tak nejen tato aktivita učí zaměstnance zodpovědnosti.