3. KOLO PRV

-        Příjem žádostí na 3. kolo příjmu žádostí PRV se spustí na podzim 2016, žádosti budou přijímány v první polovině října.

-        3. kolo bude spuštěno pro tyto operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

4.3.2 Lesnická infrastruktura

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech