3.kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Vážení zemědělci, zpracovatelé, vlastníci lesů, vážení potencionální žadatelé,

rádi bychom vám připomněli, že od 11.10.2016 máte možnost podávat žádosti 3. kola příjmu projektových opatření pro následující operace:

Operace

Alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

19 900

Většina operací je vyhlášena již podruhé, některé jsou ale zcela nové.

Pro získání kompletních informací o všech vyhlašovaných operacích 3.kola navštivte naše internetové stránky www.szif.cz (SZIF POSKYTUJE # Program rozvoje venkova 2014-2020 - Opatření - Operace - záložka "KE STAŽENÍ").