Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022

Vláda ČR schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje díky nemuž bude možné realizovat projekty za 56 miliard korun. Smyslem akčního plánu je vypsání územně zacílených dotačních výzev, v nichž je určité území zvýhodněno, protože v něm byla potřeba či problém identifikovány. Proč se Akčním plánem zabývat? Protože jeho přílohou je seznam národních dotačních titulů pro roky 2021-2022 a také nástin aktivit s konkrétními roky plnění, podle něhož se dá očekávat budoucí možné fin. zdroje.

Celý Akční plán Strategie regionálního rozvoje pro roky 2021 a 2022 naleznete pod následujícím odkazem: