Daňové příjmy obcí v roce 2020

Ministerstvo financí připravilo aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Příjmy konkrétních obcí z RUD je možné si prohlédnout v kalkulačce RUD, kterou připravil SMO ČR.Propočet v kalkulačce je založen na aktualizované daňové predikci MF z dubna 2020, kterou si můžete prohlédnout pod následujícími odkazy: Predikce za obce; neboPredikce za obce ve srovnání.

Jinou kalkulačku RUD vytvořilo SMS ČR. Kalkulačka pracuje ve dvou modelech – pesimističtějším a optimističtějším – a umožní zjistit, o kolik peněz z daňových výnosů do svých rozpočtů obce přijdou. Kalkulačka má podobu jednoduché tabulky. Po zadání konkrétní obce do okénka vyhledávače se v prvním sloupci zobrazí předpokládané daňové příjmy obce pro rok 2020 v případě, že by nedošlo ke změnám v epidemiologické situaci v České republice a s tím souvisejícímu omezení ekonomických činností. V druhém sloupci počítá daňová predikce s poklesem daňových příjmů o 10 %. S tímto propadem ve sdílených daních počítá např. Ministerstvo financí, které to uvedlo ve své tiskové zprávě ze dne 21. 4. 2020. Ve třetím sloupci se zobrazuje pokles daňových příjmů sdílených daní o 20 %. Třešničkou na pomyslném dortu je poslední sloupec. Ten se věnuje aktuální problematice tzv. kompenzačního bonusu. Každá obec si tak může ověřit, o kolik ji stát svým jednáním připraví. Podkladem pro výpočet další mínusové položky v rozpočtech samospráv jsou částky uvedené v důvodových zprávách příslušného zákona i obou novel.

Jak se daňové příjmy obcí z RUD stanovují:

Každá obec se na celostátním hrubém výnosu sdílených daní podílí procentem stanoveným každoročně vyhláškou Ministerstva financí o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentní podíl každé obce se vypočte jako součet vah 4 kritérií, která jsou definována v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tato kritéria (a jejich podíl ve výpočtu):

  • výměra katastrálního území obce (3%)
  • počet obyvatel obce (10%)
  • počet dětí a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí (9%)
  • násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel (78%)

 Na daňových příjmech se okrajově podílí i počet zaměstnanců v každé obci.