Datové schránky - příručka

Hospodářská komora České republiky vytvořila příručku Datové schránky. Cílem  dokumentu  je  poskytnutí  základních  informací  v oblasti  datových  schránek. Obsahem příručky jsou kapitoly:

 • Co je datová schránka?
 • Pro koho jsou datové schránky zřizovány?
 • Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
 • Princip zřízení datové schránky
 • Princip doručování a odesílání datových zpráv
 • Provozní náklady systému datových schránek
 • Předpoklady pro bezproblémové používání datových schránek
 • Praktické aspekty používání datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Které dokumenty nelze konvertovat?
 • Příklady využití datových schránek
 • Užitečné kontakty