Dětské skupiny

Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti již od jednoho roku, na kterou je možné získat grant z JMK nebo dotaci z EU.

1. Dětská skupina vzniká registrací na MPSV. Součástí žádosti je i vyjádření příslušné hygienické stanice k vhodnosti prostor.

2. Počet dětí nesmí převýšit 24 dětí, skupinu vede pečující osoba, která musí být bezúhonná zdravotně a odborně způsobilá. Odborná způsobilost je v § 5 Zákona, v podstatě to musí být buď učitel, nebo sociální pracovník.

3. Prostory pro dětskou skupinu musí splňovat některé náležitosti co do prostoru a hygienických nařízení, viz Vyhláška. kupř. prostor  3m3 na dítě. sprcha, záchod, umyvadla, spací místnost, šatna- v té Vyhlášce je to velmi přesně popsané, řídí se to počtem dětí.

4. Stravování není nutnou podmínkou vzniku dětské skupiny, stravu může zajišťovat i rodič, ale poskytovatel je povinen zajistit ohřev této stravy dle vyhlášky. Pokud stravování poskytuje poskytovatel, řídí se vyhláškou EU.

5. Poskytovatel musí mít výchovný plán, musí vést evidenci dětí. S rodiči dětí uzavírá smlouvu o péči o dítě.
 
6. Poskytovatel musí dítěti umožnit docházku nejméně 6 hodin denně.

7. Rodič si může uplatnit slevu na dani i v případě, že dítě je umístěno v dětské skupině.

Více informací se dozvíte z následujících odkazů: