Dopady nové legislativy na NNO v praxi

V následující stručné publikaci naleznete základní informace, které přináší Nový občanský zákoník a jak se s nimi vypořádat.