Doporučená opatření pro obecní úřady

Vláda vydala doporučení, ve kterém obecní úřady informuje o o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Doporučení si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: