Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021 – dotační titul Jihomoravského kraje

 Cíl/účel programu: Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích, kde je jediná prodejna.  

 Příjem žádostí: 15.02.2021 - 01.03.2021

 Dotační titul varianta 1 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je obec

 Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Dotační titul varianta 2 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku obce, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba

 Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Dotační titul varianta 3 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny není v majetku obce, provozovatelem je obec

 Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

 Dotační titul varianta 4 - budova prodejny nebo vozidlo pojízdné prodejny je v majetku fyzické nebo právnické osoby, provozovatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba (obec pouze poskytuje příspěvek na provoz)

 Příjemci podpory obec s méně než 750 obyvateli

 Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25.000 Kč; Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 70.000 Kč; Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %

Uznatelné výdaje:

 Kontaktní osoba: Ing. Marek Dvořák, tel. 541 652 377; dvorak.marek@jmk.cz; RNDr. Iveta Macurová, tel. 541 652 353; macurova.iveta@jmk.cz; Bc. Simona Bočáňová, tel. 541 652 356; bocanova.simona@jmk.cz

Více informací se dozvíte na stránkách: Jihomoravského kraje