Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlásil dotační titul na podporu udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019. Žádosti lze podávat od 14.02.2019 od 08:00 do 01.03.2019 do 14:00 hodin. Program je rozdělen na následující dotační tituly:

  • Čistota cyklistických komunikací

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 70 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 %. Podpora je poskytována zejména na: a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu apod., které znemožňují nebo omezují jejich využití, b) udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví apod.), c) udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, z okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné infrastruktury (nátěry, opravy apod.), d) provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav směrového značení cyklistických komunikací.

  • Údržba singletrailů

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 10 000 Kč na 1 km singletrailů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 %. Podpora je poskytována zejména na: a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací (např. úklid listí, větví, inertních materiálů apod.) a jejich nejbližšího okolí, b) opravy povrchu singletrailů způsobené pádem stromů, větví a běžným provozem způsobeným jízdou cyklistů na tělese singletrailů, c) opravy mostků, propustků a ramp, které jsou přímou součástí vedení singletrailů, d) kontrolu stavu těchto komunikací k zajištění bezpečné každodenní sjízdnosti, e) kontrolu a údržbu značení a směrových šipek umístěných na sloupcích, stromech a rozcestnících, f) komplexní čištění a příprava singletrailů před zahájením sezony.

  •  Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci činí 70 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 30 %. Podpora je poskytována zejména na: a) značení běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ lyžařské běžecké tratě (turistické běžecké tratě – označeny zeleně; běžecké magistrály a páteřní běžecké trasy – označeny červeně; závodní běžecké tratě – označeny modře) – viz příloha č. 2 dotačního programu, b) provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích, c) provoz sněžných a terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období, d) ruční práce spojené s úpravou běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období, e) monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem, f) správa webových stránek, sběr a zveřejňování informací o běžeckých lyžařských tratích v zimním období.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants