Komunitní plánování v Karlíně

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Karlín

Zápis z průběhu komunitního plánování:

Komunitní plánování v obci Karlín proběhlo v kulturním domě obce ve středu 19. srpna 2015. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni prostřednictvím obecního rozhlasu a také prostřednictvím webových stránek obce. Komunitního plánování se zúčastnilo celkem 26 obyvatel včetně zastupitelů obce.

V úvodu setkání starostka přivítala účastníky a stručně seznámila přítomné se současnou situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným hádkám.

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming s občany na téma: Jaká je obec dnes a jaká by mohla být za dvacet let. Následně byla vybrána klíčová témata pro další rozpracování. U klíčových témat byly metodou brainstormingu zapsány všechny silné a slabé stránky a následně určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ v následujících tabulkových výstupech tedy určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek.

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení.

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.